Datum Aktivitet
2024-01-16 Terminsstart våren
2024-01-28 Årsmöte
Maj Vårmöte
2024-06-06 Nationaldagsfirande
2024-06-18 Teminsslut
2024-06-21 Midsommarfirande
2024-09-10 Terminsstart hösten
2024-12-03 Julavslutning, planeringsmöte, terminsslut