Datum Aktivitet
14 maj, 19:00 Nätragillets vårmöte, Entrébggnaden
Juni Dalens dag, Köpmanholmen
6 juni Nationaldagsfirande
21 juni Midsommarfirande