Söndagsdans

Nätragillets söndagsdanser
med populära orkestrar.


Datum Orkester
2024-01-07
kl. 18-21:30
Avant
2024-02-04
kl. 18-21:30
Finezze
2024-03-10
kl. 18-21:30
Jive

2024-04-07
kl. 18-21:30

Martinez
2024-05-01
kl. 18-21:30
Peter G:s och Mickes