Söndagsdans

Nätragillets söndagsdanser
med populära orkestrar.


Datum Orkester
Söndag 23/2
kl. 18 - 21:30
Mickes
Söndag 29/3
kl. 18 - 21:30
Tommys
Söndag 10/5
kl. 18 - 21:30
Martinez