Söndagsdans

Nätragillets söndagsdanser
med populära orkestrar.


Datum Orkester
2024-05-01
kl. 18-21:30
Peter G:s och Mickes
2024-09-08
kl. 18-21:30
Avant
2024-10-06
kl. 18-21:30

Thor Görans

2024-11-03
kl. 18-21:30
Jive