Söndagsdans

Nätragillets söndagsdanser
med populära orkestrar.


Datum Orkester
Söndag 24/3
kl. 18 - 21:30
Mickes
Söndag 28/4
kl. 18 - 21:30
Löfgrens