Berit på dragspel...

... Arne på fiol...

... Lennart på gitarr och fiol...

... och Birger på durspel och fiol.

Nätra spelmän

Kontakt med Arne Byström

bilder från spelning i Västerbotten sommaren 2004